NOVI SAD DOBIJA ŽENSKI MUZEJ

Ženski muzeji nastali su iz potrebe popunjavanja praznine u tradicionalnim muzejima koji nisu posvetili dovoljno pažnje ženskoj kulturi i istoriji, nisu je vrednovali na način da postane deo kulturnog nasleđa, što podrazumeva da neće biti ni izabrane za čuvanje i dalji prenos, nova čitanja, tumačenja, interpretacije, prosto neće biti deo tradicije ni kulturnog identiteta zajednice