Prilozi za biografiju Dr Čede Rajačića

OD LOGORA DO OSLOBOĐENJA

Prazninu oko života Čede Rajačića popunjavaju novi dokumenti iz Istorijskog arhiva Beograda, koji nam otkrivaju mnoge dosad nepoznate činjenice kako o političkim prilikama u predratnoj Glini, tako i o Rajačićevom bjekstvu u okupiranu Srbiju početkom srpnja 1941. U tom smislu, on je odličan primjer predstavnika srpskog intelektualnog i građanskog sloja koji je prvi bio na udaru procesa uništenja Srba u zločinačkoj ustaškoj NDH

post image

Čuvari naših snova i tuđih tajni

ZAPIS O KLJUČU

Iako ključ, u obliku u kome je vekovima bio korišćen, nestaje iz upotrebe, a sve više ga zamenjuje magnetna kartica i šifrovani uređaji, on kao da postaje sve popularniji u mnogim sferama ljudske delatnosti

post image

Pavle Solarić, nacionalni prosvjetitelj i preteča romantizma (1)

ULOG UMA ČELOVJEČESKOG

Lično povezan s krugom mladih intelektualaca u Budimu (Mrkalj, Došenović, potom Vuk, Davidović i dr.), Solarić je u velikoj mjeri njihov duhovni učitelj, utemeljitelj srpskog filološkog programa, koji će voditi ka rješenju sporova oko pisma, gramatike i jezičke norme. U tom smislu bi se moglo reći da je on zapravo most od Dositejevog opšteevropskog prosvjetitetljstva ka srpskom, nacionalnom prosvjetitetljstvu

post image