Intervju, prof. dr. Miomir Jakšić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

SVI SMO JEDNAKI, SAMO NEKI MALO VIŠE

Problem sa državama Jugoistočne Evrope i bivše SFRJ je bila ideološka matrica da tranzicija kao napuštanje socijalizma i izgradnja efikasne tržišne privrede mora počivati isključivo na tržištu, jer je država nekakav ideološki relikt socijalizma. Nije se to događalo samo na ovim prostorima, duguje se povlačenju kejnzijanske države blagostanja u korist neoliberalnog monetarističkog modela privrede i društva svuda u svetu

post image

Intervju, Predrag Ličina, redatelj i književnik

UVIJEK NAVIJAM ZA NAŠE

Ja sam uvijek isticao da sam Srbin. Ljudi su krili. Puno je gore kada skrivaš i kada vide da si usran od toga. Kada to istakneš, njega nećemo. I danas mi je najbolji frend Kris Milić koji je izrazito desnih stavova. Mi smo se 90-ih družili i tvrdili okolo da imamo firmu „Suživot“. Poslije mi je rekao da me je odmah po faci prepoznao, da sam Srbin. Kao prepoznaje ljude po izgledu. Uvijek kad se nalazimo radimo međunacionalne šale

post image

Intervju, Miloš Ković, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu i stručnjak za historiju novog vijeka

NE MOŽE SRBIJA NIGDE DA ODE

Nasleđe i identitet Srba su složeni i nisu jednodimenzionalni i zato ne bi trebalo da pristaju na nametnute, binarne, ideološke, crno-bele podele na Istok i Zapad. Kom svetu, Zapadu ili Istoku, pripadaju Studenica i Dečani, most Mehmed paše Sokolovića u Višegradu, Nikola Tesla, Ivo Andrić, Vladan Desnica?

post image