Što je SAD dobio, a što izgubio dolaskom imigranata?

AMERIKA I IMIGRANTI

Donald Trump ilegalne migracije i neovlaštene prelaske američke granice tretira kao i prijetnje koje dolaze od radikalnih islamističkih terorističkih skupina, konkurentskih država koje potkopavaju američke interese širom svijeta, te kriminalnih kartela

Presjek stanja na hrvatskoj ljevici

BORBA SE NASTAVLJA

Ispravni politički razvoj na ljevici u budućnosti će nužno dovesti do zbližavanja, odnosno do pokušaja prevladavanja postojeće fragmentacije. Hoće li ta suradnja tada prerasti u koaliciju ili u širu platformu, koja se trebala osnovati još 2014. i koja je Radnička fronta trebala postati, ovisi ponajviše o samim ljudima na ljevici

post image

Državni intervencionizam zapeo vladi u grlu

AGROKOR KAO PLENKOVIĆEVA SUDBINA

Željka Markić i njezini obiteljaši krenuli su u referendumsko rušenje Plenkovića koristeći kao dodatni mobilizacijski mamac antimanjinsku, a u osnovi protusrpsku kampanju predlažući smanjivanje broja manjinskih zastupnika i njihovo svođenje na drugorazredne parlamentarce bez prava glasa pri izboru vlade i donošenju državnog budžeta

post image