Nova Izdanja

NEBESA

post image

Sve je u ovoj knjizi, očekivani, izazov autora Gorana Babića. Od podnaslova, “jedan srpskohrvatski roman”, do forme, koja uključuje pjesme, fotografije, auto -rove političke stavove, autorove životne stavove i opredjeljenja, sadržana u teoriji i praksi slobodnog mišljenja i stvaranja boljeg svijeta kroz jugoslavenski komu -nistički pokret, tu udvostručenu utopiju. Ovo je roman o Neretvanskom kraju, o Stanku Parmaču, o komunizmu... Autora, koji za sebe piše da je, “posljednji pisac velike jugoslavenske književnosti”.