POEZIJA

STRAH U REČIMA

Decembar 2018

Poezija Nikole Vujičića

 

RUKE

 

U rukama je blizina. U rukama,

između sklopljenih dlanova.

Unutra, u toplom lelujanju vazduha je bog.

Video sam ga, jednom u crkvi, davno.

Još sam bio dečak, a i on je bio

mali, sitan, jedva sam ga primetio.

Toliko mi je blizu prišao,

da ga ne bih video. Osetio sam samo

dah kako puni tu malu prazninu

između dlanova. U nju sam se sakrio,

kao i on, da tu  zajedno plačemo.

 

 

VRATA

 

Svetlost se sakrije, svoje veliko telo provuče

i kroz najmanji otvor. Između dve daske, kroz

ključaonicu, kroz

pukotinu užu od vrška igle.

Zarije se u jednu tačku, u njeni duboki prostor.

Jedna zraka, tanka kao žica, treperi,

ne može je niko slomiti niti iščupati

jer je zavezana za taj mali otvor i njegovu dubinu.

Osvetljava me njen treptaj

dok otključavam vrata,

ulazeći

iz jedne praznine u

drugu.

 

 

STRAH U REČIMA

 

Izlazim iz reči koje upravo čitate.

Reč korak je moj korak.

Reč ruka je moja ruka.

Povedi me, odavde,

ihaj, haj – daleko!

 

 

BLIZINA

 

Govor je pučina nepregledna. Reči poput čamaca

prevoze teret. Klizi sjaj njihovih šiljatih pramaca,

a nagnute krme i kormilari tonu u šapat koji im se

kao pena hvata uz krajičke usana.

Ponekad se u reči uvuče i zaborav pa se razgovor

stiša i preseli u pogled dubine zenica, jer nije dovoljno

samo reći, to treba i pogledom potvrditi.

Pritešnjen, steran u ćošak, jedan samo klima glavom

kao da uranja i izranja iz razgovora hvatajući dah.

Dok ovo posmatram teško mi je da raspoznam

viđene pokrete, već samo mislim na telo

kao na ogromno skladište

iz koga koristim sve, kako bi se održao

u ovoj blizini. Evo ovde. Tu.

A neko otuda uporno viče: Pomakni se!

Napravi mesto!

 

 

 

PUT

 

Sve ovo, dovde, moje stope izmeriše.

Daljina još dok je bila reč

ovde se krila.

Sad je gledam – pa to je

obična prašina.

 

 

 

RADOST

 

Radost, šta ću sa njom, ona kratko traje.

Brzo se istroši. Imaš je, ali kao da nije tvoja,

drugi sa njom upravlja. Raduješ se što je imaš

ali zajedno se istopite kao pahuljica na tvom rukavu.

Vidiš je, kako padne i odmah se pretvori

u vlažni trag.

Radost, pa šta ću sa njom

i njenim tragovima?

 

 

 

RAZGOVOR

 

Pa, hajde, reci mi, postoji li istina u rečima?

Da li će iz reči voda poteći voda?

Da li će te reč kamen udariti kao kamen?

Da li u reči Bog zaista postoji Bog?

Da li će se okrenuti, kao i ti, kad ga zovnu, imenom?

Da li će se reč tišina utišati kao da je nema?

Kad uđem unutra, u reč, ništa se ne čuje,

govorim a kao da skrivam.

Pitam te, jer jednom sam toliko govorio

da sam sve izgubio, da li, zaista, i ti

stanuješ u svome imenu?

 

 

 

RANO BUĐENJE

 

Svetlost me podiže. Svetlost je košnica, unutra zuji  i sam

možeš tome prisustvovati – nasloni uši na dlanove, u taj šum,

u njegovu unutrašnjost – kao da šumi voda u daljini, kao da

kiša pere nebo. Šumi tišina pre buđenja. Osećam kako me

ta tišina sa lakoćom nosi, dok uranjam u nju – izranjam u daljini.

Ujutro oči kao semenke proklijaju, donose drugi život. Gledaj!

Širi se dan, hiljade treptaja, hiljade kapljica, prosute boje

Po baštama, glog natovaren cvećem i zujanjem…

Da li da verujem u to?

 

 

 

IŠČEKIVANJE

 

‘’Pssst’’, stišava me,

‘’i vremenu treba dati vremena.’’

 

 

 

METAMORFOZA

 

Mi smo samo tačka koja se smanjuje i postaje

sve manja tačka. Zrnce koje se

nevidljivo kotrlja.

Zrnce koje vetar kovitla i prebaci

na nečiju cipelu pa je ona odnese daleko

i ugazi u blato…

Ali to blato se osuši i zazrni.

Utačka.

Tu je, negde, i naša tačka

koju je teško prepoznati.

Ali ona pulsira,

ona doziva.