IMPRESUM

IZDAVAČ:  Srpsko kulturno društvo PROSVJETA

ADRESA IZDAVAČA:  Berislavićeva 10, 10 000 Zagreb

GLAVNI UREDNIK:  Čedomir Višnjić

UREDNIŠTVO:  Goran Borković, Čedomir Višnjić, Sanja Šakić

GRAFIČKA UREDNICA:  Barbara Blasin

WEB UREDNICA:  Sanja Šakić

REDAKCIJA:  Goran Borković, Nenad Jovanović, Milorad Novaković, Čedomir Višnjić, Ljiljana Vukašinović, Barbara Blasin, Sanja Šakić

LEKTURA I KOREKTURA:  Jovo Čorak

Ubilježen u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske pod brojem 644. Časopis je sufinanciran od Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva za kulturu Republike Hrvatske i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.