Marginalije uz jedno Kocbekovo pismo i dva Meše Selimovića

PREPISKA VELIKANA

Dragi i poštovani druže Kocbek, najlepša reč o mojim “Tišinama” i najlepše pismo koje sam dobio unazad nekoliko godina, to je Vaš list od 10. V. i to ne zbog lepog mišljenja o romanu, na čemu sam zahvalan, već radi ljudske pažnje koja me je dirnula

post image