POEZIJA

POGNUTI NAD ZALOGAJEM

Juli 2019

NA UZANU PUTU / Prilozi iz književnosti

TI NEMAŠ NI TOLIKO

 

Rod tvoj, tvoji rođeni,

razdvojeni, rasuti u svemiru.

imaju tebe, uvijek su te imali kao prašku kosmičku.

 

Ti nemaš ni toliko,

ti nemaš nikoga.

 

Mislila si da se vraćaš kući,

dok nisi vidjela, kuće da

nisi ni imala, bila je to samo

produžena čežnja.

 

Bježanje je strah i prisila,

a svijet u koji bježiš —

tuđi i sve dalji.

 

 

O VELIKOM PRAZNIKU

 

Neku prepreku kad ugledaš pred sobom: drvenog

magarca, konja glinenog,

namrštenu mladu Ciganku,

više od tri prosjaka koji rukama mogu

da se dodiruju, vrati se.

Nemoj proći kraj grupe ako je u njoj više od tri

tijela, kraj usta koja sama sa sobom govore, a

bez doma su, bez peći i kreveta; kraj djeteta koje

vrišti sapeto u kolicima, nemoj prolaziti.

 

Kraj smrtnika koji je spuznuo sa smrtne postelje

i natrag gamiže, misleći da naprijed ide. Njega

više ni svijetlost ne stiže, nećeš ni ti, vrati se.

 

Stado ili čopor na koji naiđeš, brzo

neosjetno zaobiđi, nikad ne znaš

šta je pitomo a šta divlje kada se u jedno

sabije.Preblizo nikome ne priđi, sjeti se

onih milih i dragih otprije.

 

Ako baš moraš proći, promrsi samo ćao, ćao

onim kratkonogim, tlugonosim, beskosim

mješančićima, karapandžićima, ćao, ćao

procijedi njihovim urmama, datulama, sarmama.

Iskosa pogledaj u bele-rine karavanke,

u karavan kuravana, dotrčalih sa svih strana.

Gud baj bjelosvijetske nakarade kao da su vas

birali, nama kad su odsvirali.

 

Zaboravi da si nekud pošla, nešto htijela,

sačekaj onaj dan, sunčan, kad će grdinu

svi napustiti misleći da je s krajeva

tišina, da još nije sve osvojilo đubre

i prašina – e, tada kreni

 

niz vodu da te nosi mutni šum, bez prigušenih

ljudskih slova, povjeruj da će te bezbrižnost

slijediti, da izbićeš na neki drum,

prepoznati stari most, prošli znamen.

 

Možda nije sve srušilo i razgradilo

ovo doba – tu ćeš sjesti, pomisliti,

povjerovati, kako je taj busen zelenice –

tebe čekao, do tvog groba.

 

 

KRAJ LJUDSKOG PUTA

 

Iz trulog otpada i gnjiloga smeća,

izbile su ljubičice.

Modro stidljive, one vrisnule su;

koliko mene proljeće se sjeća,

uvučeno u cvijeća glavice.

 

Ljubice, ne na grobu, u ovom danu

išta da li značite.

Nose li vas kući učiteljice.

Ili zaborave na dječijih ruku tragove.

 

O prsti, trnom izbodeni,

davne naše žive li vas živice.

 

I sada, po božijoj, da li cvjetate

u čistoj djetinjoj milini,

i svakog vaskrsa za me upitate;

u Ljeskovcu svenule i same –

u sve daljoj, tuđoj mojoj domovini.

 

 

POGNUTI NAD ZALOGAJEM

 

Oslobođi nas bože oslobodilaca,

ma od koga nas oslobađali,

nikada nas osloboditi neće, kolaca

kojima će nas i ovi kolacati –

i prošli su se nama događali.

 

Oslobodi nas, molimo se bože,

žalosti i nespokoja koje nam donose

u svaki zalogaj, kad pognuti

gutamo ga u tami usamljeni –

nikad sami u svojoj osami.

 

Oslobodi nas svemogući, ti znaš

da niko od nas bespomoćnih

toliko nije zao, da se

domu svome, prvom tvome raju –

vratiti ne bi znao!

 

 

PO BOŽIJOJ

 

 Na  Kordunu grob do groba

 

Samo smrt je tako visoko

mogla da nas uzdigne.

Davno, dok smo živjeli,

zemlji smo se priklanjali,

srastali sa žilama.

 

Iz korijena ponovo nicali,

u hrastovima.

 

Po božijoj dok smo volji

umirali, visoke smo krstače

tesali. Vite, da se bjelasaju,

pod oblacima crnim,

dok žive da nas se sjećaju.