Crkve sjeverozapadne Hrvatske

FRAGMENTI KULTURE U NESTAJANJU

Prije više od dvjesto godina na ovim prostorima postojala je kultura koja je nastajala sa punom sviješću o pripadnosti vlastitom nacionalnom korpusu, pritom otvoreno prihvaćajući savremena strujanja srednjoevropskog kulturnog kruga, kojem je – iako na periferiji – jasno pripadala

post image

Ansambl narodnih igara iz Vukovara – ambasadori srpske zajednice iz Hrvatske

SPREGA MUZIKE I IGRE

„Pokušavamo koreografije Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema razraditi i predstaviti u najboljem svetlu i verujem da ćemo ipak u vremenu ‘kada sve što je tuđe, to nam je draže’ sačuvati našu tradiciju i osvestiti naš narod ko je, odakle je i koje su mu vrednosti“, govori Dalibor Milovančević

post image