Krajinske priče / Kad nenormalno postane normalno

TAKSISTA

Vozeći tokom noći kroz Mađarsku i gledajući ispred sebe svjetla proteranih Zadrana, razmišljao sam šta nam se to odjednom dešava kada je, eto, postalo skoro normalnim da neko drugome ruši kuću, ugrožava mu život i tera ga sa zavežljajem i djecom u potpunu neizvesnost, i – nikom ništa!

Kordunaške priče / Iz zbirke priča Kapetana Svrdla

KORDUN MOJE MLADOSTI

Eeeee, baš jedan takav je bio ovaj “moj”. Znači, da ga je bilo tur’ti u visoku peć u Zenici utrn’o bi je za popodne kol’ko ‘e bio sirov. Nacilja momak đevojku i ‘oće da se ženi, a što ona o tom pojma nema to je druga priča. U to vreme sam svira po seoskim zabavama i on, da bude sve kako treba, povešće mene i harmonikaša da to bude sve na svome mjestu

Spomenici NOR-a Gline i glinskog kraja

ISTRAŽIVAČKA BILJEŠKA

Imajući u vidu sudbinu antifašističke spomeničke baštine Gline i glinskog kraja, smatrao sam da je važno rekonstruirati povijest svih spomenika i spomen-obilježja, koja su podignuta na glinskom području. Sa tim ciljem pregledao sam arhivske i novinske izvore, konzultirao fototeku, Gradski muzej u Sisku i proveo terenska istraživanja. Rezultat je ova istraživačka bilješka, koja se upravo nalazi pred čitaocem