Intervju, Svetlana Slapšak, profesorica antropologije, feministica, urednica, kolumnistkinja

ŽENE SU NAJPORAŽENIJA STRANA U JUGOSLOVENSKOM RATU

Nemogućnost da se ženski glas čuje, zabeleži i zapamti posledica je malog broja i male volje saveznika, koji su ih, pošto su ih spasavale mobilizacije, napustili posle rata, a novih nije bilo. Nijedna od novih ideoloških grupa i stranaka nije htela da ima veze sa ženama, niti da se zalaže za obnovu starih prava

post image

Razgovor sa Vujom Relićem, svjedokom okolnosti pokolja Kordunaša u glinskoj crkvi

POŠO SAM I JA NA PLES

Poletio sam i ja bio, da iskren budem, deran ide na ples, i ja idem uz ona polja, gore na Vratnik. Najedanput čujem neko jaukanje. Kad odozdo uz brdo ide desetak žena, ajoj, ajoj, ajoj. Kuda ćeš ti? Pošo, na ples. O jadna ti majka i tebi i plesu, vraćaj se nazad. Naši svi tamo pozatvarani, u Vrginmostu

Intervju, Ružica Marjanović, organizatorica festivala "Na pola puta" u Užicama

ČAS SA KOJEG ĐACI NE BEŽE

Naša ideja bila je da pisce treba da sretnu u školi i oni đaci koje književnost ne interesuje. Nema prinude, čas je regularan, ali umesto tvog profesora dolazi David Albahari ili Dubravka Ugrešić ili Predrag Lucić, Lamija Begagić... Posle takvih časova na književnim večerima smo viđali decu za koju bismo pre toga mogli da se zakunemo da ih nikakvo književno veče neće privući

post image