Nepoznanice, dileme i kontroverze

PJER U ZAGREBU

Kako su neki faktografski detalji vezani uz zagrebački boravak još nedovoljno poznati ili dvojbeni, odlučili smo se da u granicama dostupnih izvora, korištenjem postojeće literature, novinskih članaka, originalnih arhivskih izvora i dokumenata rasvijetlimo pojedine detalje zagrebačke biografije Pjera Križanića

post image

Đorđe Kadijević i srpski film fantastike

„LEPTIRICA“ – FILM KOJEG SMO SE BOJALI

Fantastika će po prvi puta bljesnuti u punom sjaju sa televizijskim ostvarenjem „Leptirica“ Đorđa Kadijevića, koji se smatra prvim pravim horor filmom u srpskoj kinematografiji. Kadijević je pionirski i hrabro, u vremenu u kojem u jugoslovenskoj filmskoj javnosti nije sa simpatijama gledano na ovaj žanr, realizovao ozbiljne filmove fantastike i horora čiji je status ostao do danas postojan

post image

Može li knjiga da se adaptira za film?

SLIČICE ILI KARTICE

Bilo da se neko slaže da li knjiga treba da ostane unutar korica, a film da unosi svoje inovacije, ne možemo pobeći od činjenice da je ovo trend koji postoji i nastaviće da se usavršava. Ovaj fenomen treba posmatrati sa kulturološkog i istraživačkog gledišta, jer je nepresušan izvor inovacija i dokaza na koje sve načine književnost živi

post image