PROZA

UNDO

NIKOLA NIKOLIĆ je rođen u Podgorici 1989. godine. Završio je Fakultet političkih nauka, gdje je i magistrirao na temi o kvislinškim režimima. Objavio je romane „Čvor“ (2011) i „Meandar“ (2014), kao i zbirku priča „Atakama“ (2016). Piše književne prikaze za portal Glif, a autor je i bloga na portalu Vijesti. Dobitnik je nagrade „Bihorska Venera“ za kratku priču. Priče su mu prevođene na albanski jezik. Umjetnički je direktor Međunarodnog podgoričkog sajma knjiga i obrazovanja.

POEZIJA

ORGANIZAM POHLEPE

Aleksandar Gavranić (1988.) je crnogorski glumac i pjesnik. Zaposlen u Crnogorskom narodnom pozorištu. Uređivao je emisiju Hermanova sonata na radio Kršu. Objavljuje poeziju u časopisima Agon, Beton, Zarez, Kritična masa i Ars. Dobitnik je nagrade za neobjavljenu knjigu poezije na Ratkovićevim večerima poezije 2015.

post image

KRITIKA - Labud Dragić: "Kukavičja pilad", Srpska književna zadruga, Beograd 2016.

O KRAJU EPSKOG SVIJETA

Dragić poznaje psihologiju gorštaka i zbog toga njegovi likovi nisu puki nosioci funkcija i ideja u romanu, već pre svega ljudi koji se plaše i strepe, koji veruju, ali i sumnjaju u svrhu svoga nauma, koji baštine duh pobune i samosvojnosti i onda kada ih on, na kraju vodi do tužnog saznanja: „Da pogibosmo od Turaka, ili od Švabe, pa ni po jada, da nas oplakuju i žale ko ljude – no od našije, kao izrodi i lupeži“

post image