Dosje Stepinac. Rasprave o notornom (6)

SVECI

Ne znamo kakvo će biti mišljenje komisije koja će odlučivati o Stepinčevoj svetosti, ali s velikom sigurnošću možemo reći da je uvaženi sluga Božji, kardinal Stepinac, znajući za kolone seljaka sa Kozare, koje ustaška vojnica nenaoružane dogoni u žicu na Savi u tom trenu sa svog trona na Kaptolu sišao među samrtnike i stao, kao Maksimilijan Kolbe, na čelo kolone srpskih stradalnika, nikakva komisija danas ne bi bila nužna ni potrebna

post image

Funkcioniranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj 2011. – 2015.

JOŠ JE PUNO PROSTORA ZA NAPREDAK

Na izborima za vijeća i predstavnike 2015. došlo je do povećanja izlaznosti manjinskih birača – 13,5 posto u odnosu na 11,2 posto četiri godine prije, što je određeni napredak, ali ni približno dovoljan zbog čega bi trebalo razmotriti mogućnost da se održavaju u vrijeme lokalnih izbora čime bi se znatno povećao odaziv i ostvarile financijske uštede

100 godina NK Dinare

JEDAN KLUB – DVIJE MONOGRAFIJE

Povodom stogodišnjice osnivanja NK Dinare objavljene su dvije knjige o tom klubu. Trebala je biti jedna, ali se onda, naravno, umiješala politika…

post image