Izdavaštvo u Srbiji

LAŽNO MNOŠTVO

Iako gotovo polovina izdavača štampa knjige u tiražima od 500 do 1.000 primeraka, (svaka knjiga prodata u tiražu većem od 1.000 primerka u roku manjem od šest meseci može se smatrati hitom) u istraživanju sprovedenom pre nekoliko godina njih 51,9% je izjavilo da im se povećava broj novih naslova u prethodne tri godine

post image

KRITIKA - Aleksandra Kučeković: Umetnost pakračko-slavonske eparhije u XVIII veku, Beograd: Akademija Srpske Pravoslavne Crkve za umetnost i konservaciju, 2014.

PROVINCIJSKI SJAJ – BAROKNI SVIJET PAKRAČKIH VLADIKA

Studiozno napisana i kompleksno organizirana knjiga jedinstven je primjer pristupa temi koja nije dovoljno poznata u srpskoj, a napose u hrvatskoj naučnoj sredini

post image

Nova Izdanja

NEBESA

Sve je u ovoj knjizi, očekivani, izazov autora Gorana Babića. Od podnaslova, “jedan srpskohrvatski roman”, do forme, koja uključuje pjesme, fotografije, auto -rove političke stavove, autorove životne stavove i opredjeljenja, sadržana u teoriji i praksi slobodnog mišljenja i stvaranja boljeg svijeta kroz jugoslavenski komu -nistički pokret, tu udvostručenu utopiju. Ovo je roman o Neretvanskom kraju, o Stanku Parmaču, o komunizmu... Autora, koji za sebe piše da je, “posljednji pisac velike jugoslavenske književnosti”.

post image