Jugoslavija u Hrvatskoj (1918. – 2018.): od euforije do tabua

UVOD U KNJIGU

Hrvatski nacionalizam boji se Jugoslavije zato jer zna da je to izvorno hrvatska ideja i iz razloga što je prva Jugoslavija omogućila da Hrvatska uopće preživi kao nekakav jedinstveni prostor, a druga ju je zapravo i stvorila

post image

Rezime dvije i pol decenije Haaškog suda

KNJIGA ZLOČINA

Kad se danas valorizira rad Haaškoga suda zapravo je čudo da je uspio optužiti ukupno 161 osobu i privesti ih u svoje sudnice. Od toga njih 90 je osuđeno, 19 oslobođeno, a protiv 37 osoba postupci su prekinuti ili su optužnice povučene. Tokom 10.800 dana suđenja u haškim sudnicama svjedočilo je 4650 svjedoka pa zapisnici sa suđenja ukupno broje 2,5 milijuna stranica na kojima je zapisana strava i užas koji su jugoslavenski ratovi ostavili za sobom

post image

Iskustva etničkih odnosa i sukoba u Ukrajini

VIŠE OD AUTONOMIJE, MANJE OD NEZAVISNOSTI

Zamrznuti sukob na istoku Ukrajine dugoročno nije u interesu Ukrajine i Rusije zbog čega će se morati pronaći trajno rješenje sa kojim sukobljene strane neće biti u potpunosti zadovoljne, ali i nezadovoljne. Možda će se rješenje morati tražiti prema modelu “više od autonomije, manje od nezavisnosti”. Izvjesno je da o tome neće odlučivati lokalni, nego globalni akteri

post image