POEZIJA

NEŽNA ········· RECIVOG

Vladimir Vukomanović Rastegorac (1986, Kraljevo), diplomirao je i doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu, a radi kao docent na beogradskom Učiteljskom fakultetu. Objavio je pesničke knjige "Upornost sećanja" (IK Ljubostinja, 2005), "Kana" (Treći Trg, 2013) i "(Takk)" (samizdat, 2015). Zajedno sa Janom Rastegorac Vukomanović autor je poeme za decu "Bajka o Smrti" (Mali vrt, 2016). Priredio je izbor iz mlade srpske proze "Pucanja" (Službeni glasnik, 2012) i izbor iz srpske poezije o smrti za decu i mlade "Ako ti jave: umro sam" (Dom kulture Studentski grad, 2018). Autor je više naučnih radova iz oblasti jezika, književnosti i metodike nastave srpskog jezika i književnosti. Živi i radi u Beogradu i Otrocima.

post image

Jozef Škvorecki: "Bekstva Lide Barove", Beograd: Clio, 2017.

KAD SE HITLER UPUCAVA

Knjiga Jozefa Škvoreckog ne odgovara ni na jedno krupno pitanje, ali olakšava razumijevanje činjenice da ni u vremenu velikih ideologija nisu svi pripadali tim osviještenim vojskama. Bilo je i tada, kao i uvijek, svijeta koji se ljuljao kao trava na vjetru, padao košen kosama velikih vođa i pokreta i za koji će zauvijek ostati pitanje – u kojoj je mjeri samo žrtva, a u kojoj akter vlastite i kolektivne sudbine. Važno je kod ovakvih djela jedino, da se ne svede sve na njih, da ostanu zanimljivost jedne kritičke javne i historijske svijesti

post image

Zdravko Petrović: "Kreativni haos", Beograd: Službeni glasnik, 2011; Predrag Petrović: "Otkrivanje totaliteta", Beograd: Službeni glasnik, 2013.

DVE KNJIGE O RASTKU

Rastko Petrović svojim je književnim delom anticipirao većinu poetičkih, narativnih i žanrovskih promena koje su obeležile srpsku književnost, a neumanjen je njegov uticaj i danas. Proučavaoci ga neretko vide kao preteču nekih od najznačajnijih (post)modernih pisaca poput Bore Ćosića, Milorada Pavića i Svetislava Basare

post image