Intervju, Igor Čoko, fotograf, etnolog i antropolog

POSMATRAČ I UČESNIK

Možemo uvijek imati empatiju prema ljudima u nevolji, ali ne možemo je shvatiti do kraja, ako nismo sami prošli kroz sličnu situaciju. Moje izbjeglištvo i njihovo je različito, njihova kilometraža je nezamislivo dugačka. Moja od 700 kilometara i desetak dana puta je sprinterska staza za njihovu. Ali su nam okolnosti i polazne tačke negdje iste. I zato je lakše shvatiti i saživiti se sa tim ljudima

post image

Intervju, Zoran Pusić, dugogodišnji aktivist i predsjednik Antifašističke lige Hrvatske

PRAVO MANJINA SUŠTINSKO JE PITANJE ZA HRVATSKU

Haški sud sigurno je bio daleko od savršenstva, na primjer prvostupanjska oslobađajuća presuda za Šešelja je upravo skandalozna, ali taj sud je bio daleko nepristraniji nego su to sudovi u zemljama za koje je Haški sud bio nadležan i postigao je ono što domaća pravosuđa ne bi postigla nikada. Nezadovoljstvo i kritike zvučale bi malo uvjerljivije kad bi bile praćene osudom i kritikom politike vlastitih država

post image

Intervju, Vera Kopicl, teoretičarka ženske umjetnosti

NOVI SAD DOBIJA ŽENSKI MUZEJ

Ženski muzeji nastali su iz potrebe popunjavanja praznine u tradicionalnim muzejima koji nisu posvetili dovoljno pažnje ženskoj kulturi i istoriji, nisu je vrednovali na način da postane deo kulturnog nasleđa, što podrazumeva da neće biti ni izabrane za čuvanje i dalji prenos, nova čitanja, tumačenja, interpretacije, prosto neće biti deo tradicije ni kulturnog identiteta zajednice

post image